You are currently viewing ต้นทุนการผลิตระหว่างสติกเกอร์กับหมึกพิมพ์ต่างกันยังไง

ต้นทุนการผลิตระหว่างสติกเกอร์กับหมึกพิมพ์ต่างกันยังไง

การพิมพ์วันหมดอายุหรือวันที่ผลิตลงบนสินค้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่ทำได้ เพราะว่าบางธุรกิจมักใช้การติดสติกเกอร์แทนเพื่อลดต้นทุน วันนี้เราเลยจะมาอธิบายต้นทุนระหว่างการติดสติกเกอร์กับการใช้หมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์วันที่กัน

1.ต้นทุนการติดสติกเกอร์

สมมุติว่าเราซื้อสติกเกอร์ครั้งละ 1,000 -10,000 ชิ้น จะตกเหลือชิ้นละ 3 สตางค์ เท่ากับทุกๆหมื่นชิ้นจะต้องจ่าย 300 บาท แต่นี้อย่าลืมว่ายังไม่รวมค่าปากกาหรือหมึกจาก Printer อีกนะ

2.ต้นทุนการใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลาก

แน่นอนว่าการใช้เครื่องพิมพ์วันที่จะมีค่าใช้จ่ายแค่ค่าหมึกพิมพ์ซึ่งหมึก 1 ตลับสามารถพิมพ์ได้ถึง 1 ล้านครั้งเมื่อเทียบกับการพิมพ์วันเดือนปีสำหรับวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุที่มีจำนวนทั้งหมด 10 ตัวอักษร จึงทำให้ต้นทุนในการพิมพ์หนึ่งหมื่นครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 38 บาท และเมื่อสมมุติว่าเราต้องพิมพ์วันหมดอายุวันละ 500 ครั้ง การที่ใช้เครื่องพิมพ์วันที่ทั้งหมดใน 1 ปีจะทำให้ประหยัดได้สูงถึง 4,781 บาทเลย

เพราะงั้นการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์วันที่จะถือเป็นการลงทุนระยะยาวและช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการใช้สติกเกอร์แปะวันที่

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

0974964444