You are currently viewing เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ VS. CIJ ต่างกันยังไง

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ VS. CIJ ต่างกันยังไง

อย่างที่เราทราบกันดีว่าเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตนั้นมีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบบระบบ TIJ ระบบ CIJ หรือระบบเลเซอร์ เพราะงั้นจึงทำให้การที่จะเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับสายงานการผลิตของคุณเป็นเรื่องที่ยากไม่น้อย วันนี้เราเลยอยากจะมาช่วยให้คุณได้ตัดสินใจง่ายขึ้นโดยการอธิบายถึงความแตกต่างของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ และ CIJ มาดูกันว่าเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตแต่ละระบบมีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหนบ้าง

ความง่ายในการใช้งาน

เพราะว่าเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ CIJ ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายชิ้นส่วนจึงทำให้ต้องมีการอบรบเพื่อเข้าใจกลไกการทำงานของเครื่อง ในทางกลับกัน เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ มีความง่ายในการใช้งานเยอะกว่าพอสมควร แถมยังไม่ต้องคอยมาบำรุงรักษาอีกด้วย

ความเร็วในการพิมพ์

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ CIJ สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ ซึ่งความเร็วในการพิมพ์ของระบบ CIJ จะอยู่ที่ 240 เมตร/นาที  ส่วนของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ ได้ถูกพัฒนาความเร็วจาก 30 เมตร/นาที มาเป็น 100เมตร/นาที 

ระยะห่างในการพิมพ์

เมื่อเทียบในเรื่องของระยะห่างในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ CIJ สามารถพิมพ์ห่างวัสดุได้ถึง 50 มิลลิเมตร แม้ว่าระยะห่างตามมาตราฐานจะอยู่ที่ 8-10 มิลลิเมตร แต่ในทางกลับกัน เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ สามารถพิมพ์ได้ห่างเพียง 5 มิลลิเมตร

การบำรุงรักษา

เนื่องจากเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ มีชิ้นส่วนและระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าระบบ TIJ จึงทำให้การดูแลรักษานั้นยากกว่าโดยต้องคอยทำความสะอาดเครื่องพิมพ์วันที่ด้วยผู้ที่ถูกอบรมมาแล้ว ส่วนเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ แทบจะไม่ต้องทำความสะอาดเลย เพียงแต่คอยเปลี่ยนตลับหมึกเท่านั้น

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในด้านของความประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TIJ จะใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ CIJ สูงถึง 80% เนื่องจากมีการใช้ตัวทำละลายที่น้อยกว่า เพราะหากต้องเทียบกันในเชิงปริมาณการปล่อยตัวทำละลายออกมาสู่อากาศ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ CIJ จะปล่อยออกมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิตรในทุกชั่วโมง

ทั้งนี้ทั้งนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตทั้ง 2 ระบบมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง เพียงแต่ว่าระบบไหนกันที่จะตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณมากที่สุด ให้คุณพิจารณาตามปัจจัยเหล่านี้ก่อนและค่อยตัดสินใจเลือกเครื่องที่ใช้กลับไปกับคุณ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=439794178382683&set=a.203402955355141

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0974964444