You are currently viewing เลือกเครื่องพิมพ์วันที่แบบไหนดี

เลือกเครื่องพิมพ์วันที่แบบไหนดี

การจะเลือกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณนั้นเป็นเรื่องที่ยากไม่ใช่น้อย และแน่นอนว่ามีหลายปัจจัยมากที่คุณจะต้องพิจารณาถึงไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการทำงาน สินค้าที่จะพิมพ์ หรือที่หนีไม่พ้นคือปริมาณการผลิต เราสามารถบอกได้เลยว่าปริมาณการผลิตถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ เพราะแต่ละรุ่นมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่โดยอิงจากปริมาณการผลิต

1. ผลิตสินค้าไม่เกิน 2,000 ชิ้นต่อวัน

ปริมาณการผลิตที่มีไม่ถึง 2,000 ชิ้นต่อ 1 วันนั้นถือว่าเป็นจำนวนการผลิตที่ยังไม่สูงมาก จึงทำให้เหมาะกับการเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากซึ่งนอกจากจะใช้งานได้อย่างสะดวก ยังทำให้ต้นทุนน้อยลงอีกด้วย เหลือเพียงแค่ชิ้นละ 1-2 สตางค์ต่อการพิมพ์ และยังสามารถนำไปใช้ได้กับหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือเวชภัณฑ์

2. ผลิตสินค้า 2,000-20,000 ชิ้นต่อวัน

ถือว่าเป็นปริมาณการผลิตที่อยู่ในระดับกลางๆไม่มากไปไม่น้อยไป ทางเราจึงแนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบระบบสายพานซึ่งเมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากับการใช้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบมือลากแต่ความเร็วและเวลาที่ใช้ในการพิมพ์จะเร็วกว่า 4-5 เท่าเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่ามีสายพานเข้ามาช่วยลำเลียงให้เราได้ปล่อยสินค้าไปให้เครื่องพิมพ์วันที่ได้ทำงานอย่างอัตโนมัติ จึงทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

3. ผลิตสินค้าเกินวันละ 20,000 ชิ้น

ถ้าต้องการพิมพ์วันที่ลงบนสินค้าเกินวันละ 20,000 ชิ้นต่อวัน ควรที่จะเลือกใช้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ เพื่อที่จะให้เหมาะกับกำลังผลิตที่มีปริมาณมาก แน่นอนว่าเมื่อต้องการเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่พิมพ์ได้เกิน 20,000 ชิ้น ก็ต้องคอยดูแลรักษาแต่หนึ่งจุดเด่นของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ ของเรานั้นก็คือ ระบบ Auto Flushing ที่คอยล้างทำความสะอาดหัวพิมพ์ให้ ซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วต้นทุนทั้งหมดในการพิมพ์ต่อครั้งจะไม่ถึงสตางค์

ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่จากตรงไหน ให้เริ่มจากการรู้ปริมาณการผลิตของธุรกิจก่อน จะได้ช่วยให้หาเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่ตอบโจทย์ได้อย่างมากที่สุด

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

0974964444