You are currently viewing พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ สำคัญอย่างไร

พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ สำคัญอย่างไร


อย่างที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นต้องมีการแสดง วันที่ผลิต วันหมดอายุ อย่างชัดเจน ซึ่งมักจะมีมาในหลายๆตัวย่อเช่น MFG EXP BBF BB

เช่น MFD 19/08/64 หมายความถึง  สินค้านี้ ผลิต วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
หรือ EXP 18/08/65 หมายความถึง  สินค้านี้ หมดอายุวันที่ 18 สิงหาคม 2565
และ BBF 26/10/64 หมายความถึง Best Before หรือควรบริโภคก่อน 26 ตุลาคม 2564 นั่นเอง

จะเห็นได้ว่าแต่ละสินค้านั้น มีอายุการหมดอายุที่ต่างกันเช่น 3 วัน 7 วัน 1 เดือน 1 ปี จึงจำเป็นที่สินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องมีการพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงวันหมดอายุเพื่อความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคนั่นเอง
________________________
สอบถามเพิ่มเติม
Tel : 097-496-4444
Line : @mfgexp
https://page.line.me/mfgexp
Inbox FB : m.me/mfgexp/

#เครื่องยิงวัน#เครื่องพิมพ์วันที่#mfgexp