You are currently viewing Sensor Encoder คืออะไร

Sensor Encoder คืออะไร

Sensor

เครื่องพิมพ์วันที่ซึ่งใช้ในการพิมพ์วันที่ผลิตสินค้าและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์อาหารจะมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์ โดยเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับตำแหน่งสินค้าและส่งสัญญาณไปยังเครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ การเลือกเซนเซอร์ให้เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการพิมพ์สินค้าให้ถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสม ปัจจุบันนี้บรรจุภัณฑ์มีหลากหลายมาก ทั้งสี รูปร่าง และวัสดุ ดังนั้นการเลือกเซนเซอร์จึงสำคัญมาก เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

การทำงานของเซ็นเซอร์โดยทั่วไปจะใช้การสะท้อนของแสงในการตรวจจับสินค้า อย่างไรก็ตามการเลือกเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับฟิล์มที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารบางชนิดจะมีข้อควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เรายินดีให้คำแนะนำในการเลือกเซ็นเซอร์เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

Encoder

Encoder เป็นอีกอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์วันที่ โดยจะใช้ในกรณีที่การเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์มีความเร็วที่หลากหลาย ท่านสามารถใช้ Encoder เพื่อให้เครื่องพิมพ์วันที่พิมพ์ได้ถูกต้องแม่นยำแม้ว่าบรรจุภัณฑ์จะมีความเร็วที่หลากหลาย โดย Encoder ที่เชื่อมต่ออยู่จะวัดความเร็วรอบและส่ง pulse signal ไปยังเครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันที่จะรับรู้ความเร็วของบรรจุภัณฑ์จากช่วงของ pulse signal ด้วยเหตุนี้การติดตั้ง Encoder จะช่วยให้เครื่องพิมพ์วันที่สามารถพิมพ์ได้ชัดเจนและตรงตามตำแหน่งถึงแม้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน โดย Encoder ที่ใช้กันทั่วไปจะมีตั้งแต่ 1000 pulse 2000 และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วแต่ความละเอียดที่ต้องการ แต่ Encoder ที่มีความละเอียดสูงก็จะมีราคาสูง และถ้าสูงเกินความสามารถที่เครื่องพิมพ์จะรับได้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเหมือนใช้ เครือข่าย 5G ที่โทรศัพท์ไม่รอบรับเป็นต้น


________________________
สอบถามเพิ่มเติม
Tel : 097-496-4444
Line : @mfgexp
https://page.line.me/mfgexp
Inbox FB : m.me/mfgexp/

#เครื่องยิงวัน#เครื่องพิมพ์วันที่#mfgexp