You are currently viewing เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาหมึกอุดตัน

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาหมึกอุดตัน

ปัญหาหมึกอุดตันมักจะเกิดขึ้นที่หัวพิมพ์หรือจุดเชื่อมระหว่างตลับพิมพ์กับหลอดของหมึกพิมพ์ซึ่งการอุดตันเหล่านี้เกิดจากการแห้งซึมของตัวหมึก แต่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเครื่องพิมพ์ของ Docod มีเทคโนโลยี Self-Cleaning นั้นเอง อย่างไรก็ตามยังมีวิธีอื่นที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน

1.Self-Cleaning

กลไกการทำงานของระบบ Self-Cleaning คือ การล้างหัวหมึกพิมพ์ด้วยการระบายตัวหมึกที่แห้งติดอยู่ที่หัวพิมพ์ซึ่งคุณสามารถสั่งงานได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบนี้ถือเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อเจอปัญหาอุดตันและควรใช้ระบบนี้ 2 ครั้งก่อนเปิดใช้งานอีกรอบ

2. Manual Cleaning

หาก Self-Cleaning ไม่ได้ผล การทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยตนเองเป็นทางเลือกถัดไป เครื่องพิมพ์วันหมดอายุบางรุ่นต้องปรับโหมดให้เป็น Cartridge Replacement ก่อน ถึงจะสามารถนำตัวตลับหมึกออกมาได้ หลังจากนั้นให้นำผ้ามาชุบน้ำร้อนหรือ Isopropyl Alcohol แล้วนำไปเช็ดบริเวณหัวหมึกพิมพ์และท่อที่ต่อหมึกเข้ากับตลับหมึกและรอให้ทุกส่วนแห้งจึงใส่ตลับหมึกเข้าไปอีกครั้ง

3. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

เมื่อการทำความสะอาดไม่ได้ผลทั้งสองวิธี คุณควรลองเปลี่ยนตลับหมึกตัวใหม่เข้าไปแทนซึ่งวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาหมึกอุดตันได้อย่างแน่นอน แต่ถ้ายังเกิดการอุดตันอยู่นั้นแปลว่าเครื่องพิมพ์วันที่ของคุณอาจมีปัญหาภายใน ฉะนั้นคุณสามารถติดต่อเราเพื่อการซ่อมแซมได้

4. การป้องกัน

ในเรื่องของการป้องกันการเกิดปัญหานี้สามารถทำได้ด้วยการปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน แต่ยังต้องเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์วันหมดอายุไว้อยู่และควรปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของหมึก

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 097-496-4444