You are currently viewing อุตสาหกรรมที่นิยมใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลาก

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลาก

แม้ว่าเครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากจะมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาแต่คุณภาพในการพิมพ์ยังคงชัดและติดทน อีกทั้งการใช้งานยังเข้าใจง่ายมากอีกด้วยหรือพูดได้ว่าคุณไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถจะใช้เครื่องพิมพ์มือลากได้

ในแง่ของวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่มือลากนั้นมีความเชื่อว่าเครื่องนี้ถูกพัฒนามาจาก เครื่องพิมพ์หัวเข็มที่มีหลักการ คือ ตัวเข็มจะพ่นหมึกออกมาได้ถึงร้อยกว่าจุดต่อวินาที เพียงแต่ตัวเข็มจะอยู่ในเครื่องพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายปืนนั้นเองซึ่งตัวอย่างอุตสาหกรรมที่นิยมใช้มีอยู่ 2 อันหลัก ได้แก่

1.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เพราะในประเทศไทยมีสินค้าที่จำหน่ายเร็วและต้นทุนต่ำ (FMCG) ค่อนข้างเยอะ การใช้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุแบบมือลากจึงตอบโจทย์ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้ง Qr codes ฉลากหรือข้อมูลวันที่ผลิต เป็นต้น บวกกับการที่ใครก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากได้จึงทำให้คนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ใช้เยอะ

2. อุตสาหกรรมการจัดการคลังสินค้า

อุตสาหกรรมนี้สามารถใช้เครื่องพิมพ์แบบมือลากในการจัดคลังสินค้าว่าสินค้าไหนใกล้หมดอายุ สินค้านี้มาจากล็อตไหนหรือสินค้าไหนที่ลูกค้าจองแล้ว เพราะนอกจากที่เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากจะพิมพ์ตัวเลขได้ยังสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ด้วยจึงทำให้การจัดระเบียบคลังสินค้าง่ายขึ้นมาก

การใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากถือว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างคุณภาพและความรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่างๆ 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0974964444